×

ORGANIZATORZY

ŚWIATOWA ORGANIZACJA KARATE

EUROPEJSKA ORGANIZACJA KARATE

POLSKA FEDERACJA KARATE SHINKYOKUSHINKAI

KIELECKI KLUB SPORTOWY KARATE

WSPÓŁORGANIZATORZY

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

URZĄD MIASTA KIELCE

PATRONAT HONOROWY

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

PATRONAT

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

URZĄD MIASTA KIELCE