×

Prezydent Światowej Organizacji Karate u Prezydenta Kielc. Były dyskusje o znaczeniu mistrzostw

W czwartek 22 września w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z okazji VII Mistrzostw Świata w Karate w Kategoriach Wagowych w Kielcach. Prezydent Miasta Kielce, Bogdan Wenta, w obecności dyrektora Kancelarii Prezydenta, Sławomira Stachury, przyjął do swojego gabinetu przedstawicieli ze świata karate: shihan Kenji Midoriego, Prezydenta Światowej Organizacji Karate WKO, shihan Remigiusza Karpińskiego, Prezesa Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai PFKS oraz przedstawicieli kieleckiego środowiska karate i zarazem organizatorów Mistrzostw – sensei Tomasza Kęćko – Prezesa Kieleckiego Klubu Sportowego Karate oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego wraz z sensei Waldemarem Kęćko, instruktorem Kieleckiego Klubu Sportowego Karate oraz Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Gościom towarzyszył także oficjalny fotograf reprezentacji Japonii oraz tłumacz języka japońskiego, dzięki któremu rozmowy mogły przebiegać płynnie i ze zrozumieniem.


Prezydent Kenji Midori wręczył prezydentowi Bogdanowi Wencie pamiątkową tablicę z wygrawerowanymi podziękowaniami od Światowej Organizacji Karate. Gospodarz zrewanżował się oryginalnym zegarem.

Tematem dyskusji było znaczenie dla naszego miasta, jakie ma organizacja wydarzenia o tak wysokiej randze. Podczas rozmów wszyscy obecni podzielili się bardzo ciekawymi refleksjami dotyczącymi tego, jak można przełożyć trening karate na inne dziedziny życia.

Na wstępie Prezydent Midori serdecznie podziękował za gościnę w Kielcach i wyraził swój zachwyt bardzo rozwijającym się miastem. – Gdyby polscy zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki, na pewno przyczyniłoby się to do popularyzacji dyscypliny na arenie kraju. Życzę im powodzenia! – dodał.

Ta uwaga rozwinęła temat obecnej sytuacji w polskim środowisku karate i jego usytuowania na świecie. Prezydent Bogdan Wenta przywołał, iż podczas Igrzysk Olimpijskich rozgrywających się w Tokio miał wielką nadzieję, iż karate dołączy do szeregu dyscyplin olimpijskich. Karate jest rozpoznawalne na całym świecie. Patrząc z perspektywy sportowego biznesu, przejście do poziomu rozpoznawalności olimpijskiej otwiera wiele drzwi na międzynarodowe interesy.

Odwołując się do swojego doświadczenia trenerskiego, w wypowiedzi uwagę poświęcił także na bardzo trafne spostrzeżenia na temat roli, jaką trening tej sztuki walki odgrywa w kształtowaniu młodych ludzi. Prezydent Wenta przywołał czasy, w których karate zaczął trenować jego syn i przyznał, iż rola dyscypliny oraz kodeksu obowiązującego w dojo wywarła na nim wielkie wrażenie. Później w swojej praktyce trenerskiej inspirował się pewnymi elementami filozofii kyokushin, na przykład tym, iż w przeciwieństwie do innych sportów, bardzo często to starsi uczą się od młodszych instruktorów, mających świeże spojrzenie, a w zamian za to nowe pokolenia mogą czerpać z doświadczenia tych obecnych w danej dyscyplinie od lat. Karate działa na zasadach współdziałania i pewnego rodzaju symbiozy, co bardzo mocno wybrzmiało na spotkaniu.

Żywo omawianym tematem była droga, jaką należy pokonać, aby znaleźć się na wydarzeniu takim jak Mistrzostwa Świata. – Tutaj nie przyjechał żaden zawodnik ”z przypadku” – mówił sensei Tomasz Kęćko. Prezes Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai, shihan Remigiusz Karpiński wyjaśnił, jak długotrwały i wyczerpujący był etap regionalnych oraz kontynentalnych kwalifikacji. Aby dziś znaleźć się na Mistrzostwach Świata w Kielcach, wszyscy zawodnicy musieli wcześniej wywalczyć możliwość wzięcia udziału. Zainteresowania nie brakowało. – Światowa Organizacja Karate Shinkyokushinkai zrzesza 100 tysięcy karateka w 103 krajach. W samych Kielcach trenuje około tysiąca osób. Ruch masowy jest dużo szerszy, wykracza poza działalność na salach treningowych – zauważył sensei Waldemar Kęćko, zgodnie z czym te liczby mogą być dużo wyższe.

           

Prezydent Wenta zauważył, iż trening nad sobą, nie tylko w karate, ale w ogóle w sporcie, jest jak patrzenie na wierzchołek góry lodowej. Godziny wypracowane na sali to nie wszystko – ważne, żeby dostrzegać swoją siłę wewnętrzną. Bardzo istotne jest uwzględnienie swojej podświadomości. Moje zasoby to nie tylko to, co widzę, ale one tkwią także w tym, czego nie dostrzegam. To też jest w karate. Ważne, żeby młodym ludziom to uświadamiać.

Goście jednogłośnie zgodzili się z tym spostrzeżeniem, przywołując tym samym swoje własne doświadczenia sportowe. W szczególny sposób zostało podkreślone, jaką rolę odgrywa przekazywanie tych nauk najmłodszemu pokoleniu. Najważniejsze dla młodych trenujących osób często jest samo uczestnictwo, a nie bycie najlepszym. – zauważył Prezydent Wenta. Dla nich wygraną jest przyjście na salę.

Spotkanie zakończyło się wymianą obustronnych podziękowań za szeroko pojęte zaangażowanie w wydarzenie. Tematami, które szczególnie wybrzmiały podczas rozmów były kwestie konieczności budowania pozytywnego sportowego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, ale także lokalnie, ponieważ to właśnie zaangażowanie w obrębie swojej społeczności może przynieść znaczące rezultaty w wychowywaniu młodego pokolenia, na przykład na gruncie filozofii karate kyokushin.

Autor: Natalia Kęćko